Λεπτομέρειες τοποθεσίας για La Rochelle Gare

Ώράριο & Υπηρεσίες
19 April 2024
Monday 8:00;14:00 - 12:00;19:00
Tuesday 8:00;14:00 - 12:00;19:00
Wednesday 8:00;14:00 - 12:00;19:00
Thursday 8:00;14:00 - 12:00;19:00
Friday 8:00;14:00 - 12:00;19:00
Saturday 8:00;14:00 - 12:00;19:00
Sunday 8:00;14:00

Υπηρεσίες

Υπηρεσία παραλαβής Διαθέσιμο
Επιστροφές εκτός ωραρίου Μη διαθέσιμο

Οδηγίες από τον σταθμό

Μη διαθέσιμο