Όροι Χρήσης

Enterprise Rent-A-Car
Website or Mobile App Terms of Use
Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2021


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Sfakianakis S.A. παρέχει αυτήν την τοποθεσία web ή εφαρμογή («Τοποθεσία») προς όφελος των συγγενών εταιρειών της και των κατόχων άδειας/franchisee που λειτουργούν στο πλαίσιο του συστήματος Enterprise Rent-A-Car, Alamo Rent A Car και National Car Rental (εφεξής «Εμείς» ή «Εμάς»). Παρέχεται για χρήση από μέρους σας, στο πλαίσιο των παρόντων Όρων χρήσης και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς. Διαβάστε με προσοχή τους Όρους χρήσης. Με την πρόσβαση ή/και χρήση της Τοποθεσίας, αποδέχεστε πλήρως και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε, δεν θα πρέπει να επισκεφθείτε την Τοποθεσία. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης των Όρων χρήσης, συνεπώς θα πρέπει να επιστρέφετε περιοδικά και να ελέγχετε εάν υπάρχουν αλλαγές. Η συνέχιση της χρήση της Τοποθεσίας μετά την ανάρτηση αλλαγών στους παρόντες Όρους χρήσης συνιστά αποδοχή από μέρους σας αυτών των αλλαγών. Οι ενημερώσεις υποδεικνύονται με την πιο πρόσφατη ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στην κορυφή αυτής της σελίδας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Διατηρούμε την Τοποθεσία για δική σας μη εμπορική χρήση. Η χρήση από μέρους σας της Τοποθεσίας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό επιτρέπεται μόνο κατόπιν της ρητής έγγραφης συγκατάθεσής μας. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, δεν επιτρέπεται: (1) χρήση της Τοποθεσίας με εμπορικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων μέσω διανομής, μετάδοσης ή δημοσίευσης της Τοποθεσίας ή του περιεχομένου της, (2) παρέμβαση στη χρήση της Τοποθεσίας από άλλους, (3) επιδείνωση της λειτουργίας της τοποθεσίας ή παρέμβαση σε ή διακοπή των διακομιστών ή των συνδεδεμένων δικτύων, (4) παρέμβαση στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας, (5) πλαισίωση ή με άλλο τρόπο κοινή χρήση της επωνυμίας της Τοποθεσίας ή του περιεχομένου της, (6) βαθιές συνδέσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Τοποθεσίας, ή (7) χρήση της Τοποθεσίας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια να τερματίζουμε ή να περιορίζουμε τη χρήση της Τοποθεσίας, χωρίς ειδοποίηση, για οποιονδήποτε και κανένα λόγο, και χωρίς ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να ειδοποιήσουμε τον πάροχο υπηρεσίας Internet που χρησιμοποιείτε για τις δραστηριότητές σας και να του ζητήσουμε να προβεί σε κατάλληλες νομικές ενέργειες

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιούμε, να αναστέλλουμε ή να διακόπτουμε οποιοδήποτε τμήμα της Τοποθεσίας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος . Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να επιβάλλουμε όριο σε ορισμένες δυνατότητες και υπηρεσίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται η συλλέγονται μέσω της Τοποθεσίας υπόκεινται στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, οι όροι της οποίας περιλαμβάνονται σε αυτούς τους Όρους χρήσης.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Η Τοποθεσία μπορεί να περιέχει συνδέσεις στις τοποθεσίες web τρίτων μερών. Δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων συνδεδεμένων τοποθεσιών, και η συμπερίληψη συνδέσεων στην Τοποθεσία δεν υπονοεί ότι τις εγκρίνουμε.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Όλες οι κρατήσεις και οι συναλλαγές μέσω της Τοποθεσίας υπόκεινται στην αποδοχή μας, και εναπόκεινται στην αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια. Εκτός εάν επιλέξετε μια επιλογή προπληρωμής, οποιαδήποτε κράτηση μπορεί να ακυρωθεί είτε από εσάς είτε από Εμάς, είτε έχει επιβεβαιωθεί η κράτηση είτε όχι, για οποιονδήποτε ή για κανένα λόγο, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του ενός μέρους, και χωρίς ευθύνη προς το άλλο μέρος. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της «Πληρωμής τώρα», όπου διατίθεται. Οι συμβάσεις μίσθωσης μεταξύ μας και άλλων συνδεδεμένων εταιρειών και franchisee, και των χρηστών της τοποθεσίας web συνάπτονται αποκλειστικά στα υποκαταστήματά μας, των συνδεδεμένων με Εμάς εταιρειών και των αντίστοιχων franchisee.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε τέτοια γνωστοποίηση, συμφωνία, αποκάλυψη ή άλλες επικοινωνίες που σας στέλνουμε ηλεκτρονικά θα ικανοποιούν τυχόν νομικές απαιτήσεις επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων γραπτών επικοινωνιών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το κείμενο, τα γραφικά, ο ήχος, τα στοιχεία λήψης, το λογισμικό και άλλο υλικό που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα (συλλογικά, το "Περιεχόμενο"), η επιλογή, συγκρότηση, διάταξη και παρουσίαση όλου του υλικού, και η συνολική σχεδίαση της Τοποθεσίας καλύπτονται με πνευματικά δικαιώματα από την Enterprise Holdings, Inc. («EHI») ή τη Vanguard Trademark Holdings, USA, LLC («Vanguard»), αμφότερες συνδεδεμένες με την Enterprise Rent-A-Car UK Limited και προστατεύονται από τη νομοθεσία. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Μπορείτε να εκτυπώσετε αντίγραφο του Περιεχομένου στον υπολογιστή σας αποκλειστικά για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση στο σπίτι, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαγράψετε από το Περιεχόμενο τυχόν γνωστοποιήσεις για πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλη ιδιοκτησία. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου απαγορεύεται αυστηρά, εκτός και αν έχετε την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας. Η Τοποθεσία μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών μας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο τρίτου μέρους μόνο όπως εγκρίνεται ρητά από τον αντίστοιχο κάτοχο. Όλα τα αιτήματα για άδεια ανατύπωσης ή άλλης χρήσης του Περιεχομένου πρέπει να αποστέλλονται στον Υπεύθυνο Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 ή στη διεύθυνση nicadmin@enterprise.com. Δεν εγγυώμαστε ότι η χρήση από μέρους σας των υλικών που εμφανίζονται ή συνδέονται στην Τοποθεσία δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων μερών.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Εάν πιστεύετε ότι τα υλικά που έχουν αναρτηθεί στην Τοποθεσία παραβιάζουν τα δικαιώματά σας πνευματικής ιδιοκτησίας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας μας: Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 ή στη διεύθυνση nicadmin@enterprise.com. Συμπεριλάβετε: (1) ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλης ιδιοκτησίας, (2) περιγραφή του έργου με πνευματικά δικαιώματα ή άλλου προστατευμένου υλικού που ισχυρίζεστε ότι έχει καταπατηθεί, (3) περιγραφή της θέσης του υλικού στην Τοποθεσία, (4) τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, (5) δήλωσή σας ότι πιστεύετε καλή τη πίστει ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλου συμφέροντος, αντιπρόσωπο αυτού ή τη νομοθεσία, και (6) δήλωσή σας, ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλου συμφέροντος ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το ENTERPRISE, το λογότυπο "e", το WWW.ENTERPRISE.COM, ENTERPRISE.COM, τα WE’LL PICK YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS, EVERYDAY SALE περιλαμβάνονται στην οικογένεια εμπορικών σημάτων και σημάτων υπηρεσιών που ανήκουν στην EHI (η παρούσα λίστα δεν είναι διεξοδική και δεν περιλαμβάνει όλα τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών της EHI). Τα Alamo, Alamo Rent A Car, National, National Car Rental, «Drive Happy», και το σχέδιο της σημαίας συμπεριλαμβάνονται στην οικογένεια των εμπορικών σημάτων και των σημάτων υπηρεσιών που ανήκουν στη Vanguard (αυτή η λίστα με τα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών της Vanguard δεν είναι ολοκληρωμένη). Τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών που προσδιορίζονται με το σύμβολο "®" είναι κατατεθέντα στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων (Patent and Trademark Office) των ΗΠΑ, καθώς επίσης σε πολυάριθμες ξένες χώρες. Άλλα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών που ανήκουν στην EHI ή στη Vanguard μπορεί να προσδιορίζονται με τα σύμβολα "SM" ή "TM". Απαγορεύεται η χρήση των εμπορικών σημάτων ή των σημάτων υπηρεσιών μας σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας. Όλες οι άλλες μάρκες, τα εμπορικά σήματα και οι επωνυμίες που δεν ανήκουν στην EHI ή στη Vanguard και εμφανίζονται στην Τοποθεσία είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους, οι οποίοι μπορεί να συσχετίζονται, να συνδέονται ή να εγκρίνονται ή όχι από Εμάς.
Εμείς και οι συνδεδεμένες με Εμάς εταιρείες διαθέτουμε έναν αριθμό αιτήσεων για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην αλλοδαπή, για διάφορες πτυχές της Τοποθεσίας, και γνωστοποιείται στους χρήστες να μην αντιγράφουν, υιοθετούν, χρησιμοποιούν ή με άλλο τρόπο δανείζονται τις τεχνικές, τις λειτουργίες μενού ή άλλες λειτουργικές πτυχές ή δυνατότητες, καθώς αυτό μπορεί να τους καταστήσει υπεύθυνους για καταπάτηση ευρεσιτεχνίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Συμφωνείτε ότι Εμείς είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε σχόλια, πληροφορίες ή ιδέες που περιέχονται στο υλικό επικοινωνίας που μπορεί να μας στείλετε, χωρίς αποζημίωση, αναγνώριση ή πληρωμή, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και τη δημιουργία, τροποποίηση ή βελτίωση της Τοποθεσίας ή άλλων προϊόντων και υπηρεσιών.

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε την ακρίβεια και αξιοπιστία της Τοποθεσίας, δεν εγγυούμαστε ούτε δηλώνουμε ότι θα λειτουργεί πάντα ή ότι δεν θα παρουσιάζονται σφάλματα. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για σφάλματα ή παραλείψεις στην Τοποθεσία ή για προβλήματα με τη λειτουργία της. Η πρόσβαση και χρήση της Τοποθεσίας από μέρους σας γίνονται με δικό σας κίνδυνο. Χωρίς περιορισμό των προαναφερόμενων, Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ορισμένων εγγυήσεων, συνεπώς τα παραπάνω μπορεί να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ.
Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν αποκλείει ή περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματά σας. Ειδικότερα, τίποτε στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια μας, για απάτη ή δόλια παραπλάνηση ή για παράβαση οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων που δεν μπορούν να εξαιρεθούν από το νόμο.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μην θεωρήσετε υπεύθυνους Εμάς και τις συγγενείς εταιρείες μας και κάθε διευθυντή, υπεύθυνο, εργαζόμενο και αντιπρόσωπο αντιστοίχως από και έναντι αξιώσεων ή αγωγών, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών και κόστους που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή εν μέρει, από την πρόσβαση ή χρήση από μέρους σας της Τοποθεσίας ή την παραβίαση από μέρους σας νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου προσώπου.

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας. Οποιαδήποτε ενέργεια για την εφαρμογή ή αυτών των Όρων Χρήσης μπορεί να ασκηθεί εντός της δικαιοδοσίας σας ή σε άλλα δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία για την εκδίκαση των διαφορών αυτών. Εκτός από τις περιπτώσεις που απαγορεύεται, συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε και όλες οι διαφωνίες, αξιώσεις και λόγοι αγωγής που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την Ιστοσελίδα θα επιλύονται μεμονωμένα. Οποιαδήποτε αξίωση ή αιτία αγωγής που μπορεί να έχετε αναφορικά με την Ιστοσελίδα πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία που προκύπτει η αξίωση ή η αιτία της αγωγής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη νόμου για το αντίθετο. Ο Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς είναι προσβάσιμος εδώ: http://ec.Europa.eu/consumers/odr/. Η Enterprise δεν συμμετέχει στην διαδικασία της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

ΓΕΝΙΚΑ

Εάν κάποια πρόβλεψη αυτών των Όρων Χρήσης θεωρηθεί άκυρη ή μη εφαρμοστέα, αυτή η πρόβλεψη θα ερμηνευθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, και οι υπόλοιπες προβλέψεις θα εφαρμοστούν. Οι επικεφαλίδες παρέχονται για σκοπούς αναφοράς μόνο και δεν περιγράφουν, περιορίζουν, ερμηνεύουν ή περιγράφουν το αντικείμενο κάθε ενότητας. Η αδυναμία μας να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα συνιστά αποποίηση αυτής ή οποιωνδήποτε άλλων προβλέψεων. Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσε σε εσάς και Εμάς όσον αφορά τη χρήση από μέρους σας της Τοποθεσίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας στο +357 25 430080.