Λεπτομέρειες τοποθεσίας για Newcastle Airport

Ώράριο & Υπηρεσίες
19 April 2024
Monday 8:00 - 18:00
Tuesday 8:00 - 18:00
Wednesday 8:00 - 18:00
Thursday 8:00 - 18:00
Friday 8:00 - 18:00
Saturday 8:00 - 14:00
Sunday 10:00 - 16:00

Υπηρεσίες

Υπηρεσία παραλαβής Μη διαθέσιμο
Επιστροφές εκτός ωραρίου Διαθέσιμο

Πολιτικές Ενοικίασης

Πρόσθετος οδηγός

Each additional driver is charged at a flat fee per day of AUD 11.00 (including VAT/GST). Enterprise/Alamo/National will include the renter's spouse or a person living at the same home address as the renter at no additional charge (license address must be the same as renters).

Οδηγίες από τον σταθμό

Your rental will be serviced by Enterprise. Upon arrival please be on the lookout for Enterprises counter located in the arrivals hall of the airport Terminal. Your rental will be serviced there. The Rental counter is located in the arrivals hall of the terminal adjacent to the baggage claim area. Proceed to the rental counter to obtain your rental agreement.