Λεπτομέρειες τοποθεσίας για Launceston City

Ώράριο & Υπηρεσίες
18 July 2024
Monday 9:30 - 14:30
Tuesday 9:30 - 14:30
Wednesday 9:30 - 14:30
Thursday 9:30 - 14:30
Friday 9:30 - 14:30
Saturday CLOSED
Sunday 9:30

Υπηρεσίες

Υπηρεσία παραλαβής Διαθέσιμο
Επιστροφές εκτός ωραρίου Διαθέσιμο

Πολιτικές Ενοικίασης

Επιπλέον οδηγός

Each additional driver is charged at a flat fee per day of AUD 11.00 (including VAT/GST). Enterprise/Alamo/National will include the renter's spouse or a person living at the same home address as the renter at no additional charge (license address must be the same as renters).

Οδηγίες από τον σταθμό

Μη διαθέσιμο

Εξερευνήστε κοντινές τοποθεσίες